Press "Enter" to skip to content

Posts published in “travel new”

ครอบครัวโคโลราโดติดค้างในอัฟกานิสถาน หลังเที่ยวบินกลับบ้านถูกยกเลิก

admin 0

พ่อซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ กล่าวว่าภรรยาของเขาโทรหาเขาเมื่อวันเสาร์ และกล่าวว่ากลุ่มตอลิบานอยู่ทั่วเมืองFOX 31รายงาน เธอและลูกๆ ของเธอไปเยี่ยมครอบครัวในอัฟกานิสถานเมื่อกลุ่มตอลิบานบุกเข้ามา