Categories
mandala

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง กรณีที่ 1 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้วผลปรากฎว่า เป็นผลบวก นั่นคือ พบว่ามีการติดเชื้อ ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจหาเชื้อ และรับการรักษาฟรี ทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ก็ตาม

Categories
mandala

ประโยชน์ของ Big Data ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring เครื่องมือ Social Media Monitoring กลายเป็นที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และก็มีการโปรโมตกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆ คนให้ความสนใจและอยากจะใช้กับธุรกิจของตัวเอง